Zapewnij ciągłość pracy systemu PI

Dzięki wygodnemu dostępowi do danych diagnostycznych platformy OSISoft PI i infrastruktury z nim powiązanej.

PI Monitoring to system do gromadzenia, porządkowania i wizualizacji danych diagnostycznych z infrastruktury, komponentów systemu PI oraz powiązanych aplikacji biznesowych.

Moduły i interaktywne pulpity, które pozwalają na szybkie wykrywanie problemów z:

Infrastrukturą PI

PI Data Archive

Interfejsami

Zewnętrznymi aplikacjami

PI Monitoring odpowiada
na pytania:

01

Ile jest niewykorzystywanych punktów pomiarowych PI Data Archive?

02

Który komponent infrastruktury nie działa?

03

Dlaczego w raporcie nie ma danych?

04

Kiedy należy zwiększyć zasoby sprzętowe?

05

Czy interfejs zapisuje do systemu poprawne dane?

06

Ile jest niepoprawnie skonfigurowanych analiz?

07

Ile było nieuprawnionych prób logowań do systemu?

08

 Dlaczego zwiększył się czas odpowiedzi PI Data Archive?

Porozmawiaj o swoich problemach z Systemem PI z naszymi ekspertami podczas bezpłatnych Technicznych Office Hours.

System składa się z czterech głównych obszarów

Monitoring
Systemu PI

Akwizycja i monitoring danych diagnostycznych z komponentów oraz usług systemu PI z uwzględnieniem jakości danych oraz ciągłości transmisji do systemu PI

Monitoring infrastruktury powiązanej z PI

Akwizycja i monitoring danych diagnostycznych z infrastruktury serwerowej oraz sieciowej

Monitoring aplikacji powiązanych z PI

Akwizycja i monitoring danych diagnostycznych aplikacji biznesowych takich jak system raportowy, hurtowania danych (dedykowane mechanizmy tworzone przez CP)

Bezpieczeństwo

Monitoring połączeń do systemu z podziałem na technologie i metody autentykacji

Diagnostyka wszystkich obszarów funkcjonowania systemu w jednym narzędziu

Aplikacja oparta jest na standardowych komponentach i mechanizmach systemu PI:

PI DA

PI AF

PI Vision

PI System Interfaces

Kluczowe informacje o funkcjonowaniu systemu wysyłane są automatycznie w formie raportów.

Skonfigurowane notyfikacje mailowe dla administratorów systemu informują o zagrożeniu poprawnego funkcjonowania infrastruktury serwerowej oraz usług Systemu PI.

Powiadomienia dotyczą:

  • Informacji o kluczowych parametrach oraz dostępności monitorowanych serwerów;
  • Kluczowych parametrów usług Systemu PI, takie jak PI Data Archive, PI Collective, PI Asset Framework, PI WebAPI oraz PI Vision;
  • Dedykowanych parametrów dostępnych w wersji rozszerzonej.

Notyfikacje są w pełni parametryzowane. Administrator może w dowolnej chwili zmienić warunki brzegowe wyzwalające powiadomienia.

Image 17

Produkt jest dostępny w wersji podstawowej i rozszerzonej w której dostępne są personalizowane funkcjonalności.

Wersja podstawowa zawiera

01.

Konfigurację punktów diagnostycznych

02.

Konfigurację interfejsów Systemu PI

03.

Budowę struktury AF (pełny model danych AF)

04.

Przygotowanie widoków PI Vision

05.

Konfigurację alertów i powiadomień

Cena

9990 Euro jednorazowo

za wersję podstawową

Wdrożenie podstawowej wersji aplikacji obejmuje akwizycje danych diagnostycznych z obszarów infrastruktury IT oraz usług Systemu Osisoft PI.

Dzięki temu monitorujemy:

  • Około 90 kluczowych parametrów diagnostycznych dla każdego z serwerów infrastruktury IT.

Dla usług Systemu Osisoft PI w zależności od konfiguracji:

  • około 130 kluczowych parametrów diagnostycznych (podstawowa konfiguracja),
  • ponad 200 kluczowych parametrów diagnostycznych (konfiguracja HA).

Zobacz szczegóły

Grafika strona
Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami